phan chi

"Không có mảnh đất nào là xa lạ. Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ". Mình ở đây để bạn không cảm thấy xa lạ khi đến với mảnh đất Quy Nhơn